Projectes

En fase de licitació

Magatzem de la brigada

Superfície

534 m²

Panells

226

Potència

101,7 kWp

Producció anual

140.928 kWh

Inversió

163.507 €

Finançament

Subvenció Sol·licitada

En fase de licitació

Naus industrials de Borgonyà

Superfície

517 m²

Panells

234

Potència

105,3 kWp

Producció anual

147.643 kWh

Inversió

160.965,28 €

Finançament

Subvenció Sol·licitada

En procés

Teulada Pavelló Municipal

Superfície

593 m²

Panells

232

Potència

125,28 kWp

Producció anual

159.136 kWh

Inversió

131.166,82 €

Finançament

Subvenció Diputació de Barcelona (2030)