La comunitat energètica Lloriana ja és una realitat

Jul 19, 2022

La comunitat energètica Lloriana ja és una realitat

Andreu Font Bardolet


El dia 15 de juliol a Sant Vicenç i davant notari es va fer l’acta de constitució de la cooperativa Comunitat Energètica Lloriana, SCCL. La cooperativa està formada per 12 socis fundadors que han estat els qui han fet de grup motor per crear la nova comunitat. El Consell Rector de la cooperativa està format per set membres, que inclou el president (Santi Bigas) i la secretària (Engràcia Doctor) juntament amb cinc vocals més.

Durant l’octubre està previst fer una Assemblea General per aprovar el Reglament d’Ordre Intern que determina aspectes del model de gestió i acte seguit s’obrirà el procés d’acceptació de nous socis i sòcies. Actualment hi ha 60 persones que ja han manifestat la intenció de formar-ne part. El dia de l’Assemblea s’explicaran els estatuts, el reglament i el model de gestió de les unitats fotovoltaiques.

La cooperativa treballa en tres projectes de generació d’energia verda en cobertes d’edificis municipals. El més avançat és el de l’autoconsum compartit al pavelló de Sant Vicenç, de 125 kWp, que ja es disposa del projecte executiu amb un pressupost aproximat de 160.000 euros i que en breu s’adjudicarà per tal que estigui executat a finals d’any.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dona el màxim suport a la iniciativa i continuarà acompanyant el projecte per ajudar a complir els objectius de la cooperativa. En aquest sentit ja s’està treballant per gestionar la cessió de cobertes a la cooperativa per impulsar nous projectes que permetin arribar a tota la població.

Coberta de les naus de Borgonyà

L’Ajuntament ja disposa del projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit de 105 kWp amb un pressupost aproximat de 230.000 euros. S’està a l’espera de convocatòries de subvencions.

Coberta de la nau de la brigada

L’Ajuntament ja disposa del projecte executiu de la part d’obra civil per refer la coberta que ha de sustentar la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquestes tres instal·lacions de generació es podrà arribar a qualsevol punt del municipi perquè els socis de la cooperativa puguin gestionar autoconsum compartit. La cooperativa treballarà per a la producció i generació d’energia elèctrica amb fonts renovables, principalment basant-se en l’autoconsum compartit, però també desenvoluparà activitats de promoció, sensibilització i participació en temes com les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible, la innovació tecnològica i aspectes que poden contribuir a impulsar la transició energètica a Sant Vicenç.

Font: https://www.santvicencdetorello.cat/media/repository//ESCLATATS_12.pdf

Comparteix aquesta notícia